Pedagogisch medewerker kinderopvang

De student gaat dezelfde werkzaamheden doen als de andere pedagogisch medewerkers, maar dat wordt zorgvuldig opgebouwd in combinatie met de opdrachten die je moet maken. Als je iets wil leren, moet je ook de kans krijgen om het te doen. Dat krijg je bij ons.

 • locatie
  Amsterdam
 • periode
  3-1-2023 t/m 31-7-2024
 • gewijzigd
  09 december 2022
 • beschikbaar
  1

Zoek je een leuke werkplek, waar je echt iets leert met een goede begeleiding. Kom eens langs !


Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • B1-K1-W8 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving

Naar wie zijn wij op zoek?

De student moet liefde voor kinderen hebben en goed kunnen samen werken met collega's.

Wat biedt het bedrijf?

We kunnen de student een leuke gezellige stage plek bieden. We bieden begeleiding op Hbo-niveau. We hebben een vaste groep medewerkers, die al meer dan 10 jaar bij ons werken. Kinderen en ouders komen met plezier bij Boerhaave.

Opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang

Crebonummer: 25696
Leerweg: bol

Vergoeding

 • Stagevergoeding

lees verder