Bewust Boomverzorging

 • Naam Bewust Boomverzorging
 • Leerbedrijf ID 100469273
 • KvK naam Bewust Boomverzorging
 • KvK nummer 66066794
 • KvK vestigingsnummer 000034724753
 • Bedrijfsindeling Landschapsverzorging
 • Telefoon +31640798378
 • Bedrijfsgrootte 2 tot en met 9 medewerkers
 • Totale capaciteit 0
 • Stage/bbl overeenkomsten 1

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Wij zijn een boomvezorgingsbedrijf.
 • Informatie Leren & Werken Wij staan open voor BBL en BOL studenten van niveau 3 en 4. Studenten in de laatste leerjaren zijn welkom!
 • Informatie Student Staan open voor alle scholen. Werktijden van 8:00-16:00/20:00.

Bewust Boomverzorging

 • Naam Bewust Boomverzorging
 • Leerbedrijf ID 100469273
 • KvK naam Bewust Boomverzorging
 • KvK nummer 66066794

Erkenningen

Sector: Voedsel, natuur en leefomgeving

Bewust Boomverzorging

 • Naam Bewust Boomverzorging
 • Leerbedrijf ID 100469273
 • KvK naam Bewust Boomverzorging
 • KvK nummer 66066794

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen