De Lindelaer

 • Naam De Lindelaer
 • Leerbedrijf ID 100456936
 • KvK naam De Lindelaer B.V.
 • KvK nummer 68977743
 • KvK vestigingsnummer 000037371533
 • Bedrijfsindeling Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
 • Telefoon +31615444632
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 2
 • Stage/bbl overeenkomsten 9

Organisatieprofiel

 • Omschrijving De Lindelaer is een kleinschalig wooninitiatief voor 16 dementerende ouderen in Maarn. Wij bieden onze bewoners een woonomgeving zoals zij ook thuis gewend waren en waarbij de bewoners zelf bepalen hoe de invulling van de dag er uit zal zien.
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider specifieke doelgroepen
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

De Lindelaer

 • Naam De Lindelaer
 • Leerbedrijf ID 100456936
 • KvK naam De Lindelaer B.V.
 • KvK nummer 68977743

Erkenningen

Sector: Entree

Sector: Zorg en welzijn

De Lindelaer

 • Naam De Lindelaer
 • Leerbedrijf ID 100456936
 • KvK naam De Lindelaer B.V.
 • KvK nummer 68977743

Contactpersonen (2)

Naam Rollen Opleidingen