Esdégé-Reigersdaal, Carrousel

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Carrousel
 • Leerbedrijf ID 100009452
 • KvK naam Orthopedagogisch dagcentrum De Carrousel
 • KvK nummer 41238099
 • KvK vestigingsnummer 000023082615
 • Bedrijfsindeling Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
 • Telefoon +31229218079
 • Bedrijfsgrootte 51 tot en met 100 medewerkers
 • Totale capaciteit 4
 • Stage/bbl overeenkomsten -

Organisatieprofiel

 • Omschrijving De Carrousel is een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Op dit moment hebben we tien groepen: zes groepen op de Carrousel in Hoorn, We hebben vier groepen met tieners: de Anemoon, Pioen, Mus en Crocus. Naar de Boterbloem en de Klaproos komen de jongere kinderen. Daarnaast hebben we 6 samen naar school klassen. De Vlinders in Wognum, De Kameleon in Bovenkarspel, De Zwaluw in Oosterblokker, de Zeester in Hoorn, de Albatros in Hoorn en een groep binnen het IKEC in Hoorn. De groepen zijn klein, maximaal zeven kinderen. Er zijn twee begeleidsters per groep en vaak is er ook een stagiaire. Op de Carrousel vinden we dat kinderen vooral de kans moeten krijgen om kind te zijn. Kinderen zijn de hele dag door bezig zich te ontwikkelen. Elk kind doet dat op zijn eigen manier: sommigen sneller, sommige met hele kleine stapjes. We vinden het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat een kind kan en kan leren, maar vooral ook wat hij aankan. Pas als een kind zich veilig en vertrouwd voelt kan hij stappen of stapjes zetten. We willen kijken naar wat elk kind nodig heeft. We doen dat altijd samen: met de ouders, de begeleiders van de groep, de spelbegeleidster, de logopediste, de fysiotherapeut, de ergotherapeute en de orthopedagoge, de arts en de clustermanager. Iedereen kijkt vanuit zijn of haar eigen deskundigheid en zo krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van het kind. De verschillende disciplines doen onderzoek en geven op basis daarvan advies Het uitgangspunt is altijd: wat heeft dit kind nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, zowel op emotioneel, cognitief als motorisch gebied. ook is er veel aandacht voor communicatie: hoe kunnen we het kind zo goed mogelijk ondersteunen om te vertellen wat hij wil. Dat kan door praten, maar ook door gebruik te maken van pictogrammen of foto’s en gebaren; sommige kinderen hebben een spraakcomputer. Bij alle activiteiten staat het kind centraal: wat is er voor hem of voor haar belangrijk en hoe kunnen we hem zo goed mogelijk ondersteunen zijn stappen te zetten. Integratie vinden wij belangrijk, vanuit de Carrousel gaan sommige kinderen ook naar een basisschool, voor een uurtje samen spelen of naar muziek luisteren bijvoorbeeld Maar het kan ook andersom: kinderen van de basisschool die bij ons komen spelen en meedoen. Voor elk kind wordt een ondersteuningsplan (osp) gemaakt: alles wat met de ondersteuning te maken heeft zetten we op papier. Samen met de ouders spreken we over de doelen voor het komende jaar: waar gaan we de aandacht op richten en op welke manier gaan we dat doen. In het osp komen de doelen die specifiek voor dit kind van belang zijn.
 • Informatie Leren & Werken Binnen de Carrousel is er veel ervaring met het opleiden van stagiaires van verschillende opleiding. De praktijkopleider functioneert minimaal op het niveau van de opleiding van de student of heeft voldoende werkervaring opgedaan. Praktijkbegeleider neemt deel aan praktijkbegeleidersoverleg binnen het cluster en volgt zo nodig bijscholing binnen de stichting. De stagiair heeft regelmatig gesprekken met zijn praktijkbegeleider en krijgt, afhankelijk van de opleiding, de mogelijkheid om aan te sluiten bij overleggen binnen het cluster. Stagiaires lopen op twee verschillende groepen van de Carrousel stage. Na een half jaar wisselt de stagiair van groep, hierdoor doen zij meer ervaring op.
 • Informatie Student Lopende contacten met scholen op dit moment: • Horizon College Hoorn • Horizon College Alkmaar • Hogeschool van Amsterdam • Inholland Alkmaar • NHL Stenden Leeuwarden • Zorgcollege Amsterdam • Hoornbeeck college Kampen
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Esdégé-Reigersdaal, Carrousel

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Carrousel
 • Leerbedrijf ID 100009452
 • KvK naam Orthopedagogisch dagcentrum De Carrousel
 • KvK nummer 41238099

Erkenningen

Sector: Entree

Sector: Sport

Sector: Zorg en welzijn

Esdégé-Reigersdaal, Carrousel

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Carrousel
 • Leerbedrijf ID 100009452
 • KvK naam Orthopedagogisch dagcentrum De Carrousel
 • KvK nummer 41238099

Contactpersonen (2)

Naam Rollen Opleidingen