Esdégé-Reigersdaal, Cluster de Reiger, AC De Draai

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Cluster de Reiger, AC De Draai
 • Leerbedrijf ID 100022884
 • KvK naam Cluster de Reiger, steunpunt de Draai
 • KvK nummer 41238099
 • KvK vestigingsnummer 000041102606
 • Bedrijfsindeling Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
 • Telefoon +31723030390
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 2
 • Stage/bbl overeenkomsten 1
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Agogisch medewerker GGZ
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Esdégé-Reigersdaal, Cluster de Reiger, AC De Draai

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Cluster de Reiger, AC De Draai
 • Leerbedrijf ID 100022884
 • KvK naam Cluster de Reiger, steunpunt de Draai
 • KvK nummer 41238099

Erkenningen

Sector: Zorg en welzijn

Esdégé-Reigersdaal, Cluster de Reiger, AC De Draai

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Cluster de Reiger, AC De Draai
 • Leerbedrijf ID 100022884
 • KvK naam Cluster de Reiger, steunpunt de Draai
 • KvK nummer 41238099

Contactpersonen (4)

Naam Rollen Opleidingen