Esdégé-Reigersdaal, Linger, Roze Flamingo

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Linger, Roze Flamingo
 • Leerbedrijf ID 100036791
 • KvK naam Woonvoorziening Linger
 • KvK nummer 41238099
 • KvK vestigingsnummer 000023082542
 • Bedrijfsindeling Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
 • Telefoon +31622652741
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 3
 • Stage/bbl overeenkomsten 3

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Cluster Linger is een onderdeel van Esdégé-Reigersdaal, een organisatie voor mensen met een beperking. Bij ons cluster ondersteunen we mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij het wonen. Zij ontvangen van ons zorg en begeleiding. Wij hebben twee locaties in Heerhugowaard Zuid, namelijk aan de Roze Flamingo en aan de Ronnie Biermantuin.
 • Informatie Student Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie. Onze visie: Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek. Daarom heeft iedereen recht op: · respect · ontplooiing · een volwaardige plaats in de samenleving · andere mensen om zich heen · het maken van keuzes bij het inrichten van het eigen leven Dit betekent dat wij: · het individu respecteren · inspelen op de mogelijkheden van het individu · ondersteuning bieden bij het maken van keuzes · uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig · ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties · gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving Wij zetten ons in voor volwaardig burgerschap van mensen met een handicap. We werken mee aan normalisatie en integratie. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider specifieke doelgroepen
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

Esdégé-Reigersdaal, Linger, Roze Flamingo

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Linger, Roze Flamingo
 • Leerbedrijf ID 100036791
 • KvK naam Woonvoorziening Linger
 • KvK nummer 41238099

Erkenningen

Sector: Entree

Sector: Zorg en welzijn

Esdégé-Reigersdaal, Linger, Roze Flamingo

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Linger, Roze Flamingo
 • Leerbedrijf ID 100036791
 • KvK naam Woonvoorziening Linger
 • KvK nummer 41238099

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen