Gemeente Leeuwarden, Bureau Zelfstandigen Fryslân

 • Naam Gemeente Leeuwarden, Bureau Zelfstandigen Fryslân
 • Leerbedrijf ID 100640256
 • KvK naam Gemeente Leeuwarden
 • KvK nummer 59734817
 • Bedrijfsindeling Algemeen overheidsbestuur
 • Telefoon +31587505486
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 0
 • Stage/bbl overeenkomsten -

Gemeente Leeuwarden, Bureau Zelfstandigen Fryslân

 • Naam Gemeente Leeuwarden, Bureau Zelfstandigen Fryslân
 • Leerbedrijf ID 100640256
 • KvK naam Gemeente Leeuwarden
 • KvK nummer 59734817

Erkenningen

Sector: Economie en administratie

Sector: Media en vormgeving

Gemeente Leeuwarden, Bureau Zelfstandigen Fryslân

 • Naam Gemeente Leeuwarden, Bureau Zelfstandigen Fryslân
 • Leerbedrijf ID 100640256
 • KvK naam Gemeente Leeuwarden
 • KvK nummer 59734817

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen