Heidewaard zorg- en logeerboerderij

 • Naam Heidewaard zorg- en logeerboerderij
 • Leerbedrijf ID 100057307
 • KvK naam Maatschap H.S. Simonsz en H. Simonsz-Legemaat
 • KvK nummer 30258522
 • KvK vestigingsnummer 000011207477
 • Bedrijfsindeling Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
 • Telefoon +31418652079
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 3
 • Stage/bbl overeenkomsten 1

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Heidewaard is een boerderij die beschikbaar wil zijn. Voor mensen met een hulpvraag en als buurtboerderij. Een plek waar ontmoeten en verbinden mogelijk is. Een plaats waar je gezien wordt en waar je welkom bent. Met het beschikbaar zijn en met liefde, deskundigheid en ervaring, investeren we graag in mensen. Omdat iedereen waardevol en elk mensenleven kostbaar is! We bieden dagbesteding die aansluit bij de behoefte van onze deelnemers. Voor ieder persoon kan deze behoefte anders zijn. Ieder persoon is uniek. In onze begeleiding stemmen we dus ook uniek af. Begeleiding kan in de groep zijn, als ook individueel. Op de boerderij zijn ruimte, regelmaat en rust kernwaarden. Het is een basis om te ontladen van prikkels, te ontdekken wie je bent en tot groei te komen. We zorgen voor elkaar en we werken aan verantwoordelijkheid voor jezelf en voor je omgeving. De inhoud van de dagbesteding heeft voldoende mogelijkheden om zinvol te bezig zijn. Aan de slag met sociale en / of arbeidsvaardigheden is een natuurlijk vervolg. Dagbesteding kan geboden worden aan verschillende leeftijden. De (groep) spellen en activiteiten zijn o. a. gericht op samenspelen, eigenwaarde, zelfkennis en zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, weerbaarheid, emotieherkenning/regulatie, verantwoordelijkheid leren voor jezelf en omgeving, etc. Onderdeel van Heidewaard is een zelfstandige pluimveehouderij, met verkoop van boerderij producten. Verder zijn er een boekwinkel, een ontmoetingshuis, een praathuis voor nieuwe Nederlanders, een kringloopschuur en een kledinghuis ( verkoop 2de hands kleding ) gevestigd. De verschillende activiteiten leggen een basis voor een zinvolle en gestructureerde daginvulling. Daarnaast bieden ze mogelijkheden voor leer/werk, participatie en re- integratie trajecten.
 • Informatie Student -
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider specifieke doelgroepen
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

Heidewaard zorg- en logeerboerderij

 • Naam Heidewaard zorg- en logeerboerderij
 • Leerbedrijf ID 100057307
 • KvK naam Maatschap H.S. Simonsz en H. Simonsz-Legemaat
 • KvK nummer 30258522

Erkenningen

Sector: Entree

Sector: VMBO Leerwerktraject / Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs

Sector: Voedsel, natuur en leefomgeving

Sector: Zorg en welzijn

Heidewaard zorg- en logeerboerderij

 • Naam Heidewaard zorg- en logeerboerderij
 • Leerbedrijf ID 100057307
 • KvK naam Maatschap H.S. Simonsz en H. Simonsz-Legemaat
 • KvK nummer 30258522

Contactpersonen (6)

Naam Rollen Opleidingen