Het Boerenleven

 • Naam Het Boerenleven
 • Leerbedrijf ID 100065121
 • KvK naam Vlooswijk-van den Brink
 • KvK nummer 88704181
 • KvK vestigingsnummer 000054548748
 • Bedrijfsindeling Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
 • Telefoon +31646208905
 • Bedrijfsgrootte zzp'er/1 medewerker
 • Totale capaciteit 0
 • Stage/bbl overeenkomsten 1

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Dagbesteding Het boerenleven is professionele en een kleinschalige agrarische dagbesteding speciaal voor ouderen op een unieke locatie in Montfoort. Naast de aanwezige begeleiding en vrijwilliger is er per dag een plek voor 1 stagiaire. Ouderen/ deelnemers doen vooral waar ze zin in hebben en begeleiding is op maat. De deelnemers doen zoveel mogelijk zelf in een veilige omgeving waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Kijk eens op: www.samendementievriendelijk.nl als je wilt weten hoe je het beste kan omgaan met mensen die dementie hebben.
 • Informatie Leren & Werken We zijn een erkend leerbedrijf met aandacht voor de deelnemers, vrijwilligers en stagiaires. We zijn er met elkaar voor de deelnemers. Aan het begin van de stageperiode wordt de planning gemaakt van de stage-opdrachten. Aan het eind van elke stagedag vindt er een kort wederzijds gesprek plaats over wat je is opgevallen en hoe je het vond gaan op die dag. Bij Het boerenleven staat jouw leerproces voorop. Het is een mooie plek (veel buiten, in nabijheid van dieren) om ervaring op te doen in het werken met ouderen (met beginnende dementie/ hersenbeschadiging/ eenzaamheid) en het methodisch werken en werken volgens richtlijnen en protocollen. Het boerenleven heeft het kwaliteitssysteem "kwaliteit laat je zien". Kortom, we doen het met elkaar en kijken naar elkaar om, er is een positieve gemoedelijke sfeer, dus een prima omgeving om je te ontwikkelen en te leren.
 • Informatie Student We werken samen met MBO Rijnland Woerden, ROC Midden Nederland en MBO Utrecht. De dagbesteding is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend. Openingstijden zijn vanaf 9.00 tot 16.00 uur.
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

Het Boerenleven

 • Naam Het Boerenleven
 • Leerbedrijf ID 100065121
 • KvK naam Vlooswijk-van den Brink
 • KvK nummer 88704181

Erkenningen

Sector: Cross-over

Sector: Zorg en welzijn

Het Boerenleven

 • Naam Het Boerenleven
 • Leerbedrijf ID 100065121
 • KvK naam Vlooswijk-van den Brink
 • KvK nummer 88704181

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen