Het Boerenleven

 • Naam Het Boerenleven
 • Leerbedrijf ID 100065121
 • KvK naam Vlooswijk-van den Brink
 • KvK nummer 63297450
 • KvK vestigingsnummer 000012727393
 • Bedrijfsindeling Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
 • Telefoon +31646208905
 • Bedrijfsgrootte zzp'er/1 medewerker
 • Totale capaciteit 0
 • Stage/bbl overeenkomsten 1

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Dagbesteding Het boerenleven is een kleinschalige dagbesteding speciaal voor ouderen op een unieke locatie in Montfoort. Per dag is er plek voor 1 stagiaire. Ouderen doen vooral waar ze zin in hebben en begeleiding is op maat. De deelnemers doen zoveel mogelijk zelf in een veilige omgeving waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Kijk eens op: www.samendementievriendelijk.nl als je wilt weten hoe je het beste kan omgaan met mensen die dementie hebben.
 • Informatie Leren & Werken We zijn een erkend leerbedrijf met aandacht voor de deelnemers, vrijwilligers en stagiaires. We zijn er met elkaar voor de deelnemers. Aan het begin van de stageperiode wordt de planning gemaakt van de opdrachten. Aan het eind van elke stagedag vindt er een kort wederzijds gesprek plaats over wat je is opgevallen en hoe je het vond gaan op die dag. Bij Het boerenleven staat jouw leerproces voorop. Het is een mooie plek om ervaring op te doen met werken met ouderen (met beginnende dementie/ hersenbeschadiging/ eenzaamheid) en het methodisch werken en werken volgens richtlijnen en protocollen. Het boerenleven heeft het kwaliteitssysteem "kwaliteit laat je zien". Kortom, we doen het met elkaar en kijken naar elkaar om, er is een positieve gemoedelijke sfeer, dus een prima omgeving om je te ontwikkelen en te leren.
 • Informatie Student We werken samen met MBO Rijnland Woerden, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en andere opleidingen. De dagbesteding is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend. Openingstijden zijn vanaf 9.00 tot 16.00 uur.
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

Het Boerenleven

 • Naam Het Boerenleven
 • Leerbedrijf ID 100065121
 • KvK naam Vlooswijk-van den Brink
 • KvK nummer 63297450

Erkenningen

Sector: Cross-over

Sector: Zorg en welzijn

Het Boerenleven

 • Naam Het Boerenleven
 • Leerbedrijf ID 100065121
 • KvK naam Vlooswijk-van den Brink
 • KvK nummer 63297450

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen