Het Groenbedrijf b.v.

 • Naam Het Groenbedrijf b.v.
 • Leerbedrijf ID 100385656
 • KvK naam Groenbedrijf Salland
 • KvK nummer 08139835
 • KvK vestigingsnummer 000015596133
 • Bedrijfsindeling Landschapsverzorging
 • Telefoon +31570856400
 • Bedrijfsgrootte 101 tot en met 250 medewerkers
 • Totale capaciteit 6
 • Stage/bbl overeenkomsten 6

Organisatieprofiel

 • Omschrijving * Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen * Aanleg en onderhoud sport- recreatievoorzieningen * ETW & ETT technische werkzaamheden * Cultuur & civiele technische werkzaamheden
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

Het Groenbedrijf b.v.

 • Naam Het Groenbedrijf b.v.
 • Leerbedrijf ID 100385656
 • KvK naam Groenbedrijf Salland
 • KvK nummer 08139835

Erkenningen

Sector: Afbouw, hout en onderhoud

Sector: Entree

Sector: Techniek en procesindustrie

Sector: VMBO Leerwerktraject / Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs

Sector: Voedsel, natuur en leefomgeving

Het Groenbedrijf b.v.

 • Naam Het Groenbedrijf b.v.
 • Leerbedrijf ID 100385656
 • KvK naam Groenbedrijf Salland
 • KvK nummer 08139835

Contactpersonen (3)

Naam Rollen Opleidingen