Het Tandenhuis B.V.

 • Naam Het Tandenhuis B.V.
 • Leerbedrijf ID 100726557
 • KvK naam Het Tandenhuis B.V.
 • KvK nummer 86808354
 • KvK vestigingsnummer 000020678932
 • Bedrijfsindeling Praktijken van tandartsen
 • Bedrijfsgrootte 2 tot en met 9 medewerkers
 • Totale capaciteit 1
 • Stage/bbl overeenkomsten -

Organisatieprofiel

 • Omschrijving In ons Tandenhuis hebben wij plezier en passie voor ons vak. Wij nemen de tijd om onze patiënten te leren kennen en hebben persoonlijke aandacht en zorg voor de wensen en de behandeling van de patiënt; wij leggen de mond in de watten. Daarnaast staan wij bekend als een zéér kindvriendelijke praktijk. Wij leggen een basis voor een angstvrije tandheelkundige toekomst voor de kinderen op een speciale manier. Mensen van álle leeftijden zijn bij ons welkom! In onze praktijk voert onze tandarts zélf alle controles en tandheelkundige behandelingen uit. In overleg met de patiënt bespreekt onze tandarts een vervolgtraject voor controle, behandeling of gebitsreiniging. Onze tandarts werkt hierin zeer nauw samen met de mondhygiëniste. Zij bespreken standaard dagelijks de geplande persoonlijke behandelplannen voor mondhygiëne en preventie. De kwaliteit hiervan richt zich op het lang behouden van een gezond gebit voor alle patiënten. Voor iedereen geldt daarbij: een gebit zonder end! Al onze patiënten kunnen hiervoor een afspraak maken bij onze mondhygiëniste. Wij streven er naar om de afspraken voor zowel de tandarts als de mondhygiëniste op elkaar aan te laten sluiten. Wij zijn BIG en KRT geregistreerde mondzorgspecialisten met een hart voor de kwaliteit van mondzorg. Wij hebben betrouwbare relaties opgebouwd met een team specialisten en zorgverleners waaronder o.a. een kaakchirurg, een orthodontist en een tandtechnieker. Ook zij hebben het hart voor elk gebit op de juiste plaats. Om goede mondzorg te bieden maken wij gebruik van de nieuwste tandheelkundige technieken en volgen wij de actuele ontwikkelingen in de mondzorg op de voet. Kijk voor meer uitgebreide informatie op onze website: www.hettandenhuis.nl
 • Informatie Leren & Werken Wij leren nog dagelijks van onze patiënten en van elkaar. Fouten willen wij het liefst voorkomen, gebeurt dit toch dan zien wij dit als een belangrijk leermoment voor verdere groei en ontwikkeling van ons allen. Daarnaast houden wij er van om onze kennis en ervaringen te delen door onderling open en transparant te communiceren, door opbouwend te adviseren en door patiënt gericht te acteren. Door onze jarenlange specialistische ervaring zijn wij instaat om studenten te begeleiden, op te leiden en te coachen voor de verschillende functies binnen de mondzorg in het algemeen en tandheelkundige zorg in het bijzonder. Wij willen gezamenlijk met jullie groeien om de kwaliteit van mondzorg voor onze patiënten hoog te houden. De bekende lat leggen wij hoog maar de spong is haalbaar. Ons motto als leerbedrijf; "Jullie leren niet alleen van ons, wij leren ook van jullie."

Het Tandenhuis B.V.

 • Naam Het Tandenhuis B.V.
 • Leerbedrijf ID 100726557
 • KvK naam Het Tandenhuis B.V.
 • KvK nummer 86808354

Erkenningen

Sector: Zorg en welzijn

Het Tandenhuis B.V.

 • Naam Het Tandenhuis B.V.
 • Leerbedrijf ID 100726557
 • KvK naam Het Tandenhuis B.V.
 • KvK nummer 86808354

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen