J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.

 • Naam J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.
 • Leerbedrijf ID 100324301
 • KvK naam J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.
 • KvK nummer 24102801
 • KvK vestigingsnummer 000019113137
 • Bedrijfsindeling Landschapsverzorging
 • Telefoon +31180622444
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 10
 • Stage/bbl overeenkomsten 3

Organisatieprofiel

 • Omschrijving J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V. Is een VCA** en ISO 9001:2008 gecertificeerd bedrijf waarbinnen ca. 30 mensen werkzaam zijn. Het bedrijf verzorgt de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportvelden in de regio Barendrecht en omstreken.
 • Informatie Leren & Werken Wij willen studenten graag enthousiast maken voor ons vak en zo ook de kans bieden zich te kunnen ontwikkelen in de praktijk.
 • Informatie Student Wij krijgen studenten van verschillende ROC's.
 • Opleidingsgebieden
  • Mobiliteit - Mobiele werktuigen
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.

 • Naam J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.
 • Leerbedrijf ID 100324301
 • KvK naam J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.
 • KvK nummer 24102801

Erkenningen

Sector: Entree

Sector: Handel, mode, ondernemerschap

Sector: Mobiliteit en voertuigen

Sector: Voedsel, natuur en leefomgeving

J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.

 • Naam J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.
 • Leerbedrijf ID 100324301
 • KvK naam J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.
 • KvK nummer 24102801

Contactpersonen (3)

Naam Rollen Opleidingen