Kerkhof Architecten

 • Naam Kerkhof Architecten
 • Leerbedrijf ID 100207916
 • KvK naam Kerkhof architecten
 • KvK nummer 18083954
 • KvK vestigingsnummer 000009716408
 • Bedrijfsindeling Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
 • Telefoon +31133029060
 • Totale capaciteit 2
 • Stage/bbl overeenkomsten -

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Wij adviseren graag over de bouwmogelijkheden van uw bouwgrond of verbouwmogelijkheden van uw bestaande bebouwing (woning, kantoren, bedrijfsruimte, scholen). Wij tekenen standaard in 3D, hierdoor kunnen we u in een vroeg stadium laten zien wat de consequenties zijn van bijvoorbeeld een aan-/uitbouw voor de gevelaanzichten en voor het interieur. Tijdens het eerste bezoek komen wij bij de opdrachtgever thuis of op kantoor om de ideeën en plannen te bespreken en in kaart te brengen. Door dit overleg krijgen wij een duidelijk beeld van uw wensen en krijgen wij inzicht in het te doorlopen traject. Zodra wij de opdracht ontvangen hebben beginnen we met het vertalen van uw wensen naar een ontwerp. Wij presenteren de ontwerpen zoals besproken met u, door schetsen, maquettes, 3d modellen en ontwerptekeningen. Op een duidelijke manier wordt verteld hoe de wensen en eisen in het ontwerp verenigd zijn. Dit proces herhaald zich tot u tevreden bent over het ontwerp. Hierna wordt het schetsplan uitgewerkt tot een definitief ontwerp en evt. de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Dit betekent dat het ontwerp wordt uitgebreid met constructie-overzichten, detaillering en eisen m.b.t. het bouwbesluit en bouwfysica. Hierna kan na wens de bouwvoorbereiding, aanbesteding en uitvoerings- en toezichtsfase van start gaan.
 • Informatie Leren & Werken Architect eigenaar Universiteit. Bureau management midden kader. Tekenaars middenkader
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

Kerkhof Architecten

 • Naam Kerkhof Architecten
 • Leerbedrijf ID 100207916
 • KvK naam Kerkhof architecten
 • KvK nummer 18083954

Erkenningen

Sector: Bouw en infra

Kerkhof Architecten

 • Naam Kerkhof Architecten
 • Leerbedrijf ID 100207916
 • KvK naam Kerkhof architecten
 • KvK nummer 18083954

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen