Kringloop Delft

 • Naam Kringloop Delft
 • Leerbedrijf ID 100749236
 • KvK naam Kringloop Den Haag
 • KvK nummer 27310749
 • KvK vestigingsnummer 000011654287
 • Bedrijfsindeling Inzameling van onschadelijk afval
 • Telefoon +31152142023
 • Bedrijfsgrootte 101 tot en met 250 medewerkers
 • Totale capaciteit 8
 • Stage/bbl overeenkomsten -
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

Kringloop Delft

 • Naam Kringloop Delft
 • Leerbedrijf ID 100749236
 • KvK naam Kringloop Den Haag
 • KvK nummer 27310749

Erkenningen

Sector: Entree

Sector: Handel, mode, ondernemerschap

Sector: VMBO Leerwerktraject / Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs

Kringloop Delft

 • Naam Kringloop Delft
 • Leerbedrijf ID 100749236
 • KvK naam Kringloop Den Haag
 • KvK nummer 27310749

Contactpersonen (4)

Naam Rollen Opleidingen