Partou BSO Schothorsterlaan 5 Amersfoort

 • Naam Partou BSO Schothorsterlaan 5 Amersfoort
 • Leerbedrijf ID 100032078
 • KvK naam Partou Schothorsterlaan 5
 • KvK nummer 30225440
 • KvK vestigingsnummer 000029044766
 • Bedrijfsindeling Kinderopvang
 • Telefoon +31611864191
 • Totale capaciteit 1
 • Stage/bbl overeenkomsten 2

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Partou familie Iedere dag opnieuw zien ruim 9.093 medewerkers ongeveer 66.697 kinderen opgroeien op meer dan 994 Partou locaties. Samen zorgen de medewerkers op al onze locaties voor een fijne, vertrouwde omgeving voor zowel kinderen en ouders als voor collega’s. Maar weet je wat wij het allerbelangrijkste vinden? Liefde voor kinderen, persoonlijke aandacht, ruimte om vriendjes te maken en de kinderen zien spelen en groeien. Jouw talent helpt generaties verder Is het jouw passie om met kinderen te werken en vind jij het net zo belangrijk als wij om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen? Dat kan in één van onze 994 kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang of peuteropvang locaties. Op welke locatie je ook werkt, liefde voor kinderen is het belangrijkste. Je ziet kinderen vallen, opstaan en weer doorgaan. Groeien en ontwikkelen. Daar gaat het om. Dat geldt voor zowel de kinderen als voor jezelf. Vanzelfsprekend ben jij ook heel belangrijk voor ons! Hoewel het geen geheim is dat je hard werkt in een kinderopvang, is plezier hebben met je collega’s en elkaar af en toe een schouderklopje geven ook heel belangrijk.
 • Informatie Leren & Werken Wij vinden het belangrijk dat je deskundig en professioneel begeleid wordt, zodat je het maximale uit jouw stage haalt. Iedere stagiair krijgt daarom een werkbegeleider. Dit is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep waar je stage loopt. Dit betekent dat wij: • De tijd nemen om je te begeleiden op de werkvloer en in je leerproces. • Openstaan voor feedback en het graag horen als je tegen problemen aanloopt. • Een open houding hebben en antwoord proberen te geven op al je vragen. • Je duidelijke instructies geven bij de opdrachten die je vanuit school moet vervullen. • Op tijd aangeven waar het goed gaat en waar je wellicht nog verbeterpunten hebt. In elke regio is een praktijkopleider werkzaam, deze coördineert alle stageplaatsen, Zij probeert na inventarisatie van jou wensen en dat wat je nodig hebt voor je opleiding een zo goed mogelijk passende stageplaats voor je te vinden. Met de praktijkopleider heb je dan ook vaak het eerste contact. De gegevens van de praktijkopleider zijn terug te vinden bij de organisatiegegevens en anders op te vragen via de vestiging of onze eigen website www.werkenbijpartou.nl
 • Informatie Student Als stagiair ben je net als de vaste pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je zit, ga je het volgende doen: • Begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als individueel bij diverse activiteiten. • Bedenken en ontwikkelen van activiteiten voor en met de kinderen. • Een situatie creëren binnen de groep, waarin kinderen zich veilig voelen. • Het stimuleren van kinderen om ze verder te ontwikkelen. • Je zorgt voor de dagelijkse verzorging van kinderen. • Je houdt de ontwikkeling van kinderen bij en informeert je stagebegeleider hierover. • Het goed onderhouden van de contacten met ouders/verzorgers. • Je verzorgt ouderavonden en/of helpt met het organiseren van ouderavonden. • Deelnemen aan werkoverleggen en/of organiseert een werkoverleg. • Je zorgt dat de groep altijd netjes op orde is. • Je onderhoudt op een BSO contact met de betreffende scholen. We wensen je een leerzame stageperiode toe vol vriendschap, persoonlijke aandacht en kwaliteit. Alvast een warm welkom bij Partou!

Partou BSO Schothorsterlaan 5 Amersfoort

 • Naam Partou BSO Schothorsterlaan 5 Amersfoort
 • Leerbedrijf ID 100032078
 • KvK naam Partou Schothorsterlaan 5
 • KvK nummer 30225440

Erkenningen

Sector: Sport

Sector: Zorg en welzijn

Partou BSO Schothorsterlaan 5 Amersfoort

 • Naam Partou BSO Schothorsterlaan 5 Amersfoort
 • Leerbedrijf ID 100032078
 • KvK naam Partou Schothorsterlaan 5
 • KvK nummer 30225440

Contactpersonen (2)

Naam Rollen Opleidingen