Roodbeen BV Groenvoorziening

 • Naam Roodbeen BV Groenvoorziening
 • Leerbedrijf ID 100194210
 • KvK naam Roodbeen B.V.
 • KvK nummer 12029445
 • KvK vestigingsnummer 000017240298
 • Bedrijfsindeling Landschapsverzorging
 • Telefoon +31478501715
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 5
 • Stage/bbl overeenkomsten 1

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Roodbeen BV is een gespecialiseerd bedrijf in het uitvoeren van projecten in de groenvoorziening en cultuurtechnische en natuur technische werken.Op dit moment zijn onze hoofdactiviteiten: * Alle voorkomende maai- werkzaamheden * Reinigen van verhardingen * Natuur technische werken * Aanleg en onderhoud groen * Bosbouwwerk * Verkleinen / chippen groenafval * Stobbenfrezen * Grondverzet * Aanbrengen van halfverhardingen op o.a. fietspaden of parkeerplaatsen
 • Informatie Student Roodbeen BV is een familiebedrijf met korte communicatielijnen en veel persoonlijk contact. Er heerst een informele sfeer waarbij collega's goed met elkaar overweg kunnen en elkaar waar nodig een handje helpen. Iemand die de basisbeginselen van ons werk begrijpt en kent. We vinden het belangrijk dat een leerling zijn afspraken nakomt en van aanpakken weet.De basisbeginselen van ons werk, bv. werken met bosmaaier. Daarnaast op een juiste manier communiceren, feedback ontvangen en duidelijk hebben waarom hij bij ons stage wil komen komen. 7.00-16.30 uur. Dit kan varieren, afhankelijk van het project. Prettige werksfeer, goede begeleiding door een vaste begeleider. De leerling gaat zoveel mogelijk met dezelfde medewerker mee. Veelzijdig aanbod van werkzaamheden, zowel handwerk als machinaal. Evt. toekomstperspectief afhankelijk van functioneren. Ons bedrijf is per fiets, auto, openbaar vervoer (bus) bereikbaar. Evt. is carpoolen mogelijk met collega's.
 • Opleidingsgebieden
  • Mobiliteit - Mobiele werktuigen

Roodbeen BV Groenvoorziening

 • Naam Roodbeen BV Groenvoorziening
 • Leerbedrijf ID 100194210
 • KvK naam Roodbeen B.V.
 • KvK nummer 12029445

Erkenningen

Sector: Bouw en infra

Sector: Economie en administratie

Sector: Mobiliteit en voertuigen

Sector: Voedsel, natuur en leefomgeving

Roodbeen BV Groenvoorziening

 • Naam Roodbeen BV Groenvoorziening
 • Leerbedrijf ID 100194210
 • KvK naam Roodbeen B.V.
 • KvK nummer 12029445

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen