RO.Sports

 • Naam RO.Sports
 • Leerbedrijf ID 100718611
 • KvK naam RO.Sports
 • KvK nummer 82293929
 • KvK vestigingsnummer 000048538744
 • Bedrijfsindeling Overig sport- en recreatieonderwijs
 • Bedrijfsgrootte 2 tot en met 9 medewerkers
 • Totale capaciteit 5
 • Stage/bbl overeenkomsten 2

RO.Sports

 • Naam RO.Sports
 • Leerbedrijf ID 100718611
 • KvK naam RO.Sports
 • KvK nummer 82293929

Erkenningen

Sector: Sport

Sector: Zorg en welzijn

RO.Sports

 • Naam RO.Sports
 • Leerbedrijf ID 100718611
 • KvK naam RO.Sports
 • KvK nummer 82293929

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen