Staatsbosbeheer Hoofdkantoor

 • Naam Staatsbosbeheer Hoofdkantoor
 • Leerbedrijf ID 100073658
 • KvK naam Staatsbosbeheer
 • KvK nummer 30263544
 • KvK vestigingsnummer 000012461547
 • Bedrijfsindeling Natuurbehoud
 • Telefoon +31306926111
 • Bedrijfsgrootte 51 tot en met 100 medewerkers
 • Totale capaciteit 1
 • Stage/bbl overeenkomsten 29

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. We beheren ruim 260.000 ha natuur in Nederland. Staatsbosbeheer wil mensen betrekken bij de natuur die hen raakt.

Staatsbosbeheer Hoofdkantoor

 • Naam Staatsbosbeheer Hoofdkantoor
 • Leerbedrijf ID 100073658
 • KvK naam Staatsbosbeheer
 • KvK nummer 30263544

Erkenningen

Sector: Economie en administratie

Sector: Media en vormgeving

Sector: Voedsel, natuur en leefomgeving

Staatsbosbeheer Hoofdkantoor

 • Naam Staatsbosbeheer Hoofdkantoor
 • Leerbedrijf ID 100073658
 • KvK naam Staatsbosbeheer
 • KvK nummer 30263544

Contactpersonen (3)

Naam Rollen Opleidingen