Stichting Ons Verlangen

 • Naam Stichting Ons Verlangen
 • Leerbedrijf ID 100698970
 • KvK naam Stichting Ons Verlangen
 • KvK nummer 54399424
 • Bedrijfsindeling Overige belangenbehartiging (rest)
 • Telefoon +31653703552
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 20
 • Stage/bbl overeenkomsten 1
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Agogisch medewerker GGZ
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider specifieke doelgroepen
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Stichting Ons Verlangen

 • Naam Stichting Ons Verlangen
 • Leerbedrijf ID 100698970
 • KvK naam Stichting Ons Verlangen
 • KvK nummer 54399424

Erkenningen

Sector: Zorg en welzijn

Stichting Ons Verlangen

 • Naam Stichting Ons Verlangen
 • Leerbedrijf ID 100698970
 • KvK naam Stichting Ons Verlangen
 • KvK nummer 54399424

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen