Stichting Robijn, OBS de Veldrakker

 • Naam Stichting Robijn, OBS de Veldrakker
 • Leerbedrijf ID 100019659
 • KvK naam De Veldrakker
 • KvK nummer 30238396
 • KvK vestigingsnummer 000000218537
 • Bedrijfsindeling Basisonderwijs voor leerplichtigen
 • Telefoon +31306035935
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 3
 • Stage/bbl overeenkomsten 7

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Openbare basisschool in de wijk Batau

Stichting Robijn, OBS de Veldrakker

 • Naam Stichting Robijn, OBS de Veldrakker
 • Leerbedrijf ID 100019659
 • KvK naam De Veldrakker
 • KvK nummer 30238396

Erkenningen

Sector: Sport

Sector: Zorg en welzijn

Stichting Robijn, OBS de Veldrakker

 • Naam Stichting Robijn, OBS de Veldrakker
 • Leerbedrijf ID 100019659
 • KvK naam De Veldrakker
 • KvK nummer 30238396

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen