Stichting Wittenbergzorg

 • Naam Stichting Wittenbergzorg
 • Leerbedrijf ID 100097706
 • KvK naam Wittenbergzorg
 • KvK nummer 41059173
 • KvK vestigingsnummer 000021124973
 • Bedrijfsindeling Verzorgingshuizen
 • Telefoon +31418594900
 • Bedrijfsgrootte 101 tot en met 250 medewerkers
 • Totale capaciteit 5
 • Stage/bbl overeenkomsten 37

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Wittenbergzorg is een lang bestaande organisatie voor zorg en dienstverlening in de breedste zin van het woord. De basis wordt gevormd door het bieden van zorg aan huis en verzorgd en beschermd wonen. De zorg aan huis verlenen we in gemeente West Betuwe. Hier bieden we ook - binnen de Wmo - huishoudelijke hulp, lichte verzorging en begeleiding. Er komen mensen uit Haaften voor deelname aan dagbesteding Bloemenhof. Verzorgd en beschermd wonen bieden wij in zorgcentrum De Wittenberg in Haaften. Hier zijn ruim 50 plaatsen. Deze plaatsen betreffen zowel somatische als psychogeriatrische zorg. Tevens is op deze locatie kortdurende opname mogelijk. Wittenbergzorg is in de regio een belangrijke speler mede ingegeven door de protestants-christelijke identiteit. De organisatie beschikt over een eigen keuken waar dagelijks verse maaltijden worden gekookt. Deze maaltijden worden ook aan huis bezorgd via Tafeltje dekje. In restaurant Gastenhof in De Wittenberg kan men terecht voor een kopje koffie of tussen de middag voor het nuttigen van de warme maaltijd. Direct aanpalend aan De Wittenberg bevinden zich 3 complexen met zorgwoningen: Hoekland, Kempkeshof en Schoolstraat. In deze woningen verlenen we zorg en maken de huurders gebruik van onze dienstverlening. Wittenbergzorg biedt verder diensten zoals alarmering en een welzijnspas die voordeel geeft. Wittenbergzorg heeft een protestants-christelijke identiteit. Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat wij zorg bieden aan iedereen!
 • Informatie Leren & Werken Bij Wittenbergzorg is een opleidingscoördinator voor de leerling-verzorgenden en stagiaires. Leerlingen van verschillende opleidingen kunnen bij ons stage lopen, ook BBL- en BOL-studenten Heb je vragen over stageplaatsen in de zorg en administratie? Stuur een mail naar Alja Kool: akool@wittenbergzorg.nl
 • Informatie Student Algemene gegevens: Wittenbergzorg Bernhardstraat 4 4175 EE Haaften 0418 - 59 49 00 www.wittenbergzorg.nl info@wittenbergzorg.nl
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider specifieke doelgroepen
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Stichting Wittenbergzorg

 • Naam Stichting Wittenbergzorg
 • Leerbedrijf ID 100097706
 • KvK naam Wittenbergzorg
 • KvK nummer 41059173

Erkenningen

Sector: Economie en administratie

Sector: Entree

Sector: Horeca en bakkerij

Sector: VMBO Leerwerktraject / Boris

Sector: Zorg en welzijn

Stichting Wittenbergzorg

 • Naam Stichting Wittenbergzorg
 • Leerbedrijf ID 100097706
 • KvK naam Wittenbergzorg
 • KvK nummer 41059173

Contactpersonen (2)

Naam Rollen Opleidingen