The Girl Wearing

 • Naam The Girl Wearing
 • Leerbedrijf ID 100657168
 • KvK naam The Girl Wearing
 • KvK nummer 72832967
 • KvK vestigingsnummer 000040918505
 • Bedrijfsindeling Webportals
 • Bedrijfsgrootte 2 tot en met 9 medewerkers
 • Totale capaciteit 7
 • Stage/bbl overeenkomsten 1
 • Organisatie kenmerken
  • Internationalisation at home

The Girl Wearing

 • Naam The Girl Wearing
 • Leerbedrijf ID 100657168
 • KvK naam The Girl Wearing
 • KvK nummer 72832967

Erkenningen

Sector: Economie en administratie

Sector: Handel, mode, ondernemerschap

The Girl Wearing

 • Naam The Girl Wearing
 • Leerbedrijf ID 100657168
 • KvK naam The Girl Wearing
 • KvK nummer 72832967

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen