The sand company

 • Naam The sand company
 • Leerbedrijf ID 100681234
 • KvK naam The sand company
 • KvK nummer 81928084
 • KvK vestigingsnummer 000048189669
 • Bedrijfsindeling Overige recreatie (rest)(geen jachthavens)
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 8
 • Stage/bbl overeenkomsten -
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

The sand company

 • Naam The sand company
 • Leerbedrijf ID 100681234
 • KvK naam The sand company
 • KvK nummer 81928084

Erkenningen

Sector: Sport

The sand company

 • Naam The sand company
 • Leerbedrijf ID 100681234
 • KvK naam The sand company
 • KvK nummer 81928084

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen