Van Der Leegte Werkt B.V.

 • Naam Van Der Leegte Werkt B.V.
 • Leerbedrijf ID 100750126
 • KvK naam Van Der Leegte Werkt B.V.
 • KvK nummer 73422088
 • KvK vestigingsnummer 000041460480
 • Bedrijfsindeling Vervaardiging van overige goederen (rest)
 • Telefoon +31646344042
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 2
 • Stage/bbl overeenkomsten -

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Wij zijn Van Der Leegte Werkt! Wij zijn een sociale onderneming waarbij de werknemers centraal staan. Wij bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een afstand is het lastig om aan passend werk te komen. Bij ons kun je op basis van jouw mogelijkheden alsnog duurzaam meedoen op de arbeidsmarkt. Om de inzet van onze medewerkers te doen slagen is het nodig om maatwerkt te bieden. Onze deuren staan open voor mensen met een handicap, zodat deze groep mensen een ritme kan opbouwen, sociale contacten kunnen creëren en hun steentje bijdragen in de maatschappij.
 • Informatie Leren & Werken Wij zijn een erkend leerbedrijf omdat je tijdens jouw leerbaan goed wordt ondersteund. Door onze jarenlange ervaring van het begeleiden met onze doelgroep vinden we samen met jou een weg naar een baan.
 • Informatie Student We werken samen met UWV, Reclassering Nederland, Leger des Heils, VSO-Pro scholen, Springplank en diverse re-integratiebedrijven.
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

Van Der Leegte Werkt B.V.

 • Naam Van Der Leegte Werkt B.V.
 • Leerbedrijf ID 100750126
 • KvK naam Van Der Leegte Werkt B.V.
 • KvK nummer 73422088

Erkenningen

Sector: Entree

Sector: Transport, scheepvaart en logistiek

Sector: VMBO Leerwerktraject / Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs

Van Der Leegte Werkt B.V.

 • Naam Van Der Leegte Werkt B.V.
 • Leerbedrijf ID 100750126
 • KvK naam Van Der Leegte Werkt B.V.
 • KvK nummer 73422088

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen