Volleybalvereniging Harderwijk

 • Naam Volleybalvereniging Harderwijk
 • Leerbedrijf ID 100052835
 • KvK naam Volleybalvereniging Harderwijk
 • KvK nummer 40094183
 • Bedrijfsindeling Zaalsport in teamverband
 • Telefoon +31341420829
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 0
 • Stage/bbl overeenkomsten 4

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Mission Statement VVH (2012-2017) Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniging Harderwijk dat er voldoende keuzemogelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eigen niveau te kunnen trainen. Omdat VVH grote waarde hecht aan een herkenbare verenging is de kwaliteit van het kader en de trainers hierin in een belangrijke mate bepalend. VVH benut alle kansen om de aandacht voor de jeugd tot uiting te laten komen en om dit te combineren met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die elke sportvereniging heeft. Heden ten dage hebben we steeds meer te maken met het feit dat vrijwilligers steeds minder tijd hebben om zich in te zetten voor de vereniging. We hebben dus steeds meer vrijwilligers nodig die een (deel)taak uitvoeren. Dit vraagt om eenduidige aansturing, coördinatie en een duidelijke structuur. Een ander uitgangspunt is dat het te ontwikkelen technisch beleid een bandbreedte dient te hebben van CMV t/m nationaal niveau. Hierdoor zullen er geen aanpassingsproblemen ontstaan in het doorstromen c.q. het meespelen in hogere teams. Volleybalvereniging Harderwijk heeft om bovenstaande doelstellingen te bereiken het “Volleybal Project VVH” ontwikkeld. Dit project ligt als matrix over de vereniging en hiermee kan men alle spelniveaus ondersteunen. De doelstelling van het Volleybal Project VVH is het opleiden, ondersteunen en ontwikkelen van kader-vrijwilligers binnen de volleybalvereniging vanuit eenduidige leermethodes en communicatie. Men kan het Volleybal Project VVH samenvatten in de volgende uitgangspunten: 1. Eenduidige aansturing, communicatie, opleiding en ondersteuning van het technisch kader. 2. Duurzame investering in technisch kader en leden 3. Balans tussen breedte en prestatie sport 4. Maximale sportieve ontwikkeling jeugdleden Om bovenstaande doelstelling en uitgangspunten te bereiken zijn diverse producten nodig: 1. Technisch beleidsplan 2. Diverse leidraden (techniek, tactiek, teamfasering en trainen) 3. Clinics 4. Partnership met scholen en overige verenigingen 5. Sponsoring Naast de duurzame investering in het kader van de vereniging zal de komende periode gebruik moeten worden gemaakt van externe (jeugd)trainers omdat er op dit moment te weinig opgeleid kader is om de kwaliteit binnen de vereniging te borgen. Om dit te kunnen verwezenlijken zal, om de komende periode te overbruggen, gericht naar sponsoring moeten worden gezocht. Het gaat VVH niet om incidentele successen te boeken maar om een degelijk fundament te leggen om in de (nabije) toekomst over kader te beschikken die het beleid kunnen ondersteunen, die in staat zijn spelers naar een hoger niveau te brengen, die kunnen motiveren en die het plezier kunnen versterken. Door te investeren in bovenstaande activiteiten zal VVH, ook in de toekomst, verzekerd zijn van een herkenbare vereniging, met een duidelijke structuur, goede kaderleden en trainers en waar een sfeer heerst van respect tussen breedte en prestatiesport.

Volleybalvereniging Harderwijk

 • Naam Volleybalvereniging Harderwijk
 • Leerbedrijf ID 100052835
 • KvK naam Volleybalvereniging Harderwijk
 • KvK nummer 40094183

Erkenningen

Sector: Sport

Volleybalvereniging Harderwijk

 • Naam Volleybalvereniging Harderwijk
 • Leerbedrijf ID 100052835
 • KvK naam Volleybalvereniging Harderwijk
 • KvK nummer 40094183

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen