Vakexpert teelt en groene technologie

Wij zijn een bloembollenkwekerij met teelten in zowel het voorjaar als het najaar. Daarnaast produceren wij ook bol-op-pot producten met met name muscari's (blauwe druifjes). Je draait met alle werkzaamheden van het bedrijf mee, waardoor het een afwisselende en leerzame stage-/leer-/werkperiode zal zijn.

Naar wie zijn wij op zoek?

We zoeken iemand die affiniteit heeft of zoekt met de agrarische sector. Je komt hier om iets te leren. Daarom verwachten we alleen de juiste mentaliteit om te leren en te werken.

Wat biedt het bedrijf?

Wij zijn een bloembollenkwekerij met 3 vaste medewerkers en daarnaast in piekperiodes tussen de 10 en 25 seizoensmedewerkers. Wanneer de stageperiode bevallen is van beide kanten, zijn er altijd mogelijkheden binnen het bedrijf tot een vaste aanstelling.

Wat ga je leren?

 • Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
 • B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
 • B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
 • B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
 • B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten
 • Telen product/gewas
 • P9-K1-W1 Draagt zorg voor het teeltproces en de verwerking
 • P9-K1-W2 Stuurt teeltproces
 • P9-K1-W3 Beheerst en monitort gewasgezondheid
 • Optimaliseren bedrijfsactiviteiten
 • P9-K2-W1 Plant en verdeelt dagelijkse werkzaamheden
 • P9-K2-W2 Stuurt medewerkers aan op vaktechnisch gebied
 • P9-K2-W3 Verbetert processen/productie
 • P9-K2-W4 Analyseert bedrijfsgegevens en vormt visie
 • P9-K2-W5 Analyseert toeleveranciers en afzetmarkt
 • P9-K2-W6 Adviseert over innovaties
 • P9-K2-W7 Vormt netwerken en maakt hier gebruik van

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

lees verder