Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Vanuit Groen Hulpverlening is sinds 01-11-2018 het zorgproduct; 24-uur toezicht (TC) in het leven geroepen. Team centrum is ingericht als woonkamer om zodoende zorgvragers laagdrempelig uit te nodigen geregeld binnen te komen. Binnen Team Centrum stimuleren wij de zorgvragers om regelmatig de toezichtlocatie te bezoeken. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren. Tijdens de stage bieden wij de volgende mogelijkheden • Groepsactiviteiten organiseren. • Contact onderhouden met zorgvragers binnen de toezichtlocatie. • Ondersteunen van zorgvragers bij praktische hulpvragen. • Dagrapportage maken (deze wordt nagekeken en verstuurd door de dienstdoende begeleider). • Bijdrage leveren aan het uitvoeren en opstellen van het persoonlijk plan. • Leerproces samen met je werkbegeleider en collega’s vormgeven. • Het maken van schoolopdrachten.

 • locatie
  Ermelo
 • periode
  1-1-2020 t/m 1-8-2021
 • gewijzigd
  23 juni 2021
 • beschikbaar
  3

24uur toezichlocatie met jongvolwassenen met een licht verstandelijke en/of psychiatrische beperking


Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • Stemt de werkzaamheden af
 • Evalueert de geboden ondersteuning
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
 • Schrijft het ondersteuningsplan
 • Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
 • Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
 • Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen
 • Voert coördinerende taken uit
 • Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Naar wie zijn wij op zoek?

• Initiatief nemen in de vorm van gesprekken plannen, praktijkopleider raadplegen. • Vragen stellen. • Inzet, enthousiasme en motivatie tonen om de stage tot een goed einde te brengen. • Respectvolle omgang met zorgvragers en collega’s. • Discretie: geen informatie uitwisselen met of over zorgvragers in bijzijn van andere zorgvragers of informatie naar buiten brengen. • Kennis opdoen via verschillende kanalen. • Openstaan voor feedback en hier om vragen, ook bij collega’s. • Afspraken nakomen. • Voorkomende diensten draaien. • Zorgdragen voor verslaglegging

Wat biedt het bedrijf?

Groen hulpverlening biedt stagiaires de kans om zich te ontwikkelen binnen Team Centrum. Doordat we een klein en hecht team zijn, zijn we samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op TC. Daarom wordt er waarde gehecht aan je mening en visie als professional in ontwikkeling.

Opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Crebonummer: 25478
Leerweg: bol

Kenmerken

 • Mogelijkheden voor zij-instromers

zoek school
lees verder