Onderwijsassistent

Fluvium, OBS De Wielewaal Fluitend naar school?! Kom dan op OBS de Wielewaal stage lopen!

De student gaat helpen in de klas; groepjes kinderen begeleiden, pleinwacht lopen, spelletjes en bewegingslesjes uitvoeren, kinderen 1 op 1 begeleiden, knutselactiviteiten bedenken, helpen bij sportdagen- uitstapjes- en andere buitenschoolse activiteiten. De student wordt bij ons als een volwaardige collega gezien.

Naar wie zijn wij op zoek?

Enthousiast, positief, energiek, flexibel en houdt van diversiteit!

Wat biedt het bedrijf?

De student krijgt een fijne stage. Na afloop maakt de student kans op een baan binnen een van de scholen van Stichting Fluvium of een van de BSO's waar wij mee samenwerken.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar
 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit
 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen
 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

lees verder