Lesbrief

Deze lesbrief geeft u als docent handvatten om een les in te richten waarin de studenten leren werken met de website. Door een les aan de website te wijden, zullen studenten de weg naar Stagemarkt.nl sneller en makkelijker vinden.

De lesbrief is bedoeld als gereedschapskist voor u als docent. U vindt in deze 'kist' enerzijds inspiratie voor werkvormen om uw les te vullen. Anderzijds vindt u er concrete opdrachten waarmee u de studenten aan het werk kunt zetten. Omdat de gereedschapskist rijkelijk gevuld is, hebt u alle vrijheid om die elementen eruit te pakken die passen bij uw manier van lesgeven of die u voor uw studentengeschikt vindt. Belangrijk hierbij is dat sommige van de zelfstandige opdrachten de studenten behoorlijk vrij laten, en ze in andere opdrachten worden ze juist aan de hand meegenomen. Houd daarom bij de keuze voor deze zelfstandige opdrachten rekening met de aard en het niveau van uw studenten.

Bekijk de lesbrief