Lesbrief

Deze lesbrief geeft de docent handvatten om een les in te richten waarin de studenten leren werken met de website. Door een les aan de website te wijden, zullen studenten de weg naar Stagemarkt.nl sneller en makkelijker vinden.

De lesbrief is bedoeld als gereedschapskist voor de docent. Deze 'kist' bevat enerzijds inspiratie voor werkvormen om de les te vullen. Anderzijds zitten er concrete opdrachten in waarmee u de studenten aan het werk kunnen. Omdat de gereedschapskist rijkelijk gevuld is, heeft de docent alle vrijheid om die elementen eruit te pakken die passen bij de eigen manier van lesgeven. Belangrijk hierbij is dat sommige van de zelfstandige opdrachten de studenten behoorlijk vrij laten, en ze in andere opdrachten worden ze juist aan de hand meegenomen. Houd daarom bij de keuze voor deze zelfstandige opdrachten rekening met de aard en het niveau van uw studenten. 

Bekijk de lesbrief