Begeleider specifieke doelgroepen

De stagiaire biedt praktische hulp aan verschillende deelnemers. De deelnemers zijn mensen van alle leeftijden met een (chronische) ziekte, psychiatrische probleem, of een handicap. De stagiaire ondersteunt of begeleidt de deelnemer op de dagbesteding. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van maaltijden, schoonmaken, helpen begeleiden bij activiteiten. De stagiaire voert eenvoudige, routinematige werkzaamheden uit in laag complexe, stabiele en veelal langdurige situaties. De stagiaire helpt collega’s bij de zorgverlening en/of de sociaal-agogische werkzaamheden. De stagiaire heeft een open en sociale houding. Ook is de stagiaire alert en integer.

 • locatie
  Meeden
 • periode
  22-1-2021 t/m 1-9-2022
 • gewijzigd
  23 juni 2021
 • beschikbaar
  1

Je leert in een sfeervolle, respectvolle omgeving.


Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • Stemt de werkzaamheden af
 • Evalueert de geboden ondersteuning
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
 • Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
 • Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten
 • Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

Naar wie zijn wij op zoek?

Sociale vaardigheden 1. Kan empathisch luisteren, en wil leren deelnemers te stimuleren en te motiveren. 2. Kan structuur aanbrengen. 3. Kan corrigerend optreden bij onacceptabel gedrag. 4. Kan feedback geven en ontvangen.

Wat biedt het bedrijf?

Een unieke, kleinschalige dagbesteding waar je leert om te gaan met onze deelnemers uit verschillende doelgroepen. Het realiseren van leuke dagbesteding aan deelnemers op de zorgboerderij om de thuissituatie te ontlasten en het welbevinden van de deelnemers te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen.

Opleiding Begeleider specifieke doelgroepen

Crebonummer: 25476
Leerweg: bol

Kenmerken

 • Mogelijkheden voor zij-instromers

zoek school
lees verder