6 oktober 2020

Door de coronacrisis geen stage, wat nu?

Nieuws foto

• Stap 1: Wat is (nog niet) behaald?
De docenten bekijken in hoeverre de student de leerdoelen van de BPV heeft behaald. Is het antwoord ‘ja’ dan heeft de student BPV gehaald, ook als de student niet het volledige aantal BPV-uren heeft kunnen maken. De docenten moeten dit besluit uitleggen en onderbouwen in het diplomadossier.
• Stap 2: Alternatief mogelijk?
Zijn deze leerdoelen nog niet (volledig) behaald? – Onderzoek of stage elders bij een erkend leerbedrijf kan worden hervat. – Kan dit niet? Onderzoek hoe de leerdoelen op een andere manier behaald kunnen worden. Bijvoorbeeld met een vervangende opdracht. De docenten onderbouwen deze wijziging in het diplomadossier.
• Stap 3: Stage/diplomering uitstel
Als de leerdoelen van BPV toch niet bereikt kunnen worden, dan kan er niet gediplomeerd worden. Dit mag pas besloten worden als er eerst naar andere maatregelen gekeken is (zie bovenstaande stappen). Als het met die maatregelen niet lukt om de leerdoelen te halen, dan wordt de stage en/of diplomering uitgesteld.

Geen (nieuwe) stageplek te vinden?
Zoek goed op  Stagemarkt.nl of neem contact op met de stagecoördinator van school. Kom je er niet uit, gebruik dan de chat.