14 december 2020

Lichte daling in aantal studenten dat nog stage zoekt

Nieuws foto

Mbo-scholen melden een lichte afname in het aantal studenten dat nog een stage of leerbaan zoekt. Uit cijfers van SBB blijkt dat scholen een tekort verwachten van 19.200 stages en leerbanen. Dit is een afname van 6% ten opzichte van begin oktober toen dit tekort nog bijna 20.600 was. 

De grootste afname van tekorten is gemeld in de groothandel en internationale handel en communicatie, media en design. In de gastvrijheid, winkelambacht (kappers), zorg, juridisch en entree is sprake van een stevige toename van tekorten.

Oorzaken van tekorten

De oorzaken van de tekorten kunnen sterk verschillen. Het gebrek aan tijd voor voldoende begeleiding en het gebrek aan fysieke ruimte om een student goed op te leiden worden het vaakst genoemd als oorzaak van een tekort.

De impact van de aangescherpte maatregelen voor het tegengaan van coronabesmettingen in begin oktober is in deze cijfers terug te zien. Zo zorgt de sluiting van cafés en restaurants voor een verdubbeling van het aantal tekorten in de gastvrijheid sinds begin oktober. Voor de entreeopleidingen wordt specifieke begeleiding in 70% van de gevallen genoemd als oorzaak van stagetekorten, terwijl dit voor alle sectoren samen geldt voor 16% van de gevallen.

Minder mbo-studenten gestart met stage of leerbaan

De economische crisis raakt het aantal nieuwe stages en leerbanen in het mbo. In de maanden augustus tot en met november 2020 zijn zo’n 179.000 bol-studenten met hun stages gestart. Dat is 8% minder dan in schooljaar 2019-2020. In dezelfde periode zijn 68.000 bbl-studenten gestart met een nieuwe leerbaan.

Dit aantal ligt 14% lager dan in het voorgaande schooljaar. Vanwege onzekere economische omstandigheden is een deel van de leerbedrijven terughoudend met het aanbieden van leerbanen met een arbeidsovereenkomst.

Dankzij de inspanningen van scholen, erkende leerbedrijven en SBB konden veel mbo-studenten ondanks de coronacrisis wel beginnen met een stage of leerbaan. In totaal zijn in de eerste vier maanden van schooljaar 2020-2021 bijna 250.000 stages en leerbanen gestart bij erkende leerbedrijven.

Studenten die nog niet konden starten, lopen overigens niet direct studievertraging op. Scholen plannen zo mogelijk de stage op een later moment in de opleiding. Of studenten doen kennis en vaardigheden op via praktijkopdrachten of simulaties. Studenten die een bbl-opleiding volgen en geen leerbaan kunnen vinden, kunnen soms overstappen naar de bol-variant van dezelfde opleiding.

Actieplan om stages en leerbanen te behouden

Eind april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen. SBB brengt in beeld waar tekorten zijn aan stages en leerbanen.

Samen met scholen, leerbedrijven en regionale partners zoekt SBB naar oplossingen voor de tekorten. Het initiatief om stages en leerbanen bij leerbedrijven te werven en actualiseren is een belangrijk deel van het plan en loopt nog het hele schooljaar door.

Meer weten over het actieplan van SBB? Of hebt ú ruimte voor een student? s-bb.nl/helpt