Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Ipse de Bruggen, Woonlocatie Berk 4 Door stage te lopen bij Ipse de Bruggen maak je altijd meer mogelijk!

Op woonlocatie Berk 4 wonen volwassen cliënten met een verstandelijk beperking (LVB) en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) in een kleine groep. De cliënten hebben naast hun verstandelijke beperking te maken met gedragsproblemen. De groep is qua ontwikkelingsniveau gemixt, de ene cliënt is erg zelfstandig, terwijl de ander geholpen wordt bij het wassen en eten. Als stagiair sta je altijd samen met een begeleider op de woning. Je ondersteunt bij de dagelijkse zorg en begeleiding van de cliënten zoals deze vastgelegd is in het zorg- en begeleidingsplan. Ook het huishouden en ondernemen van activiteiten horen daarbij. Je werkt mee in het rooster van de locatie. Als stagiair krijg je een vaste werkbegeleider. Hij of zij coördineert de stagebegeleiding, ondersteunt je met begeleidingsgesprekken en geeft je feedback. Aan het einde van de periode geeft de werkbegeleider een beoordelingsadvies.

Naar wie zijn wij op zoek?

Je hebt sociale vaardigheden. Je kunt je inleven in de ander. Je kunt initiatief nemen. (Of je wilt dit graag leren). Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel. (Of je wilt dit graag ontwikkelen). Je bent geduldig. (Of je wilt dit graag ontwikkelen).

Wat biedt het bedrijf?

Ipse de Bruggen biedt stagiairs de gelegenheid om tijdens hun opleiding praktische leerervaringen op te doen en op deze manier hun leerdoelen voor de beroepspraktijkvorming te behalen. Als stagiair krijg je een vergoeding volgens de cao Gehandicaptenzorg, berekend aan de hand van het gemiddeld aantal uren per week dat je stage bij ons loopt. Met elke stagiair wordt een stageovereenkomst afgesloten (overeenkomst tussen twee partijen: stagiair en Ipse de Bruggen). In de stageovereenkomst wordt met de stagiair het totale aantal stage-uren afgesproken. Voor het uitbetalen van de stagevergoeding wordt vervolgens uitgegaan van het gemiddeld aantal stage-uren per week gedurende de looptijd van de stage. Daarnaast wordt met elke stagiair en de onderwijsinstelling een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) afgesloten. (overeenkomst tussen drie partijen). Na positief afronden van jouw stageperiode zijn er mogelijkheden om (inval)werk te doen bij Ipse de Bruggen.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat
 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten
 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken
 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

lees verder