Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

De student werkt volgens ons stagebeleidsplan en specifiek beleid en krijgt de ruimte zich te ontplooien in de praktijk volgens de normen van de leerinstelling. We werken met 2 kleine verticale groepjes van max. 5 รก 6 kinderen per groep. We werken niet met een VVE maar seizoensgebonden. Elke groep heeft een eigen huiskamer met een vaste leidster per dag, er zijn geen wisselingen van leidsters. Een stagedag is van 8 tot 18 uur met tussen de middag 2 uren pauze.

 • locatie
  Rotterdam
 • periode
  22-8-2022 t/m 20-8-2023
 • gewijzigd
  04 juli 2022
 • beschikbaar
  5

Heemhuys Zonnekind


Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Naar wie zijn wij op zoek?

De student heeft affiniteit met de doelgroep 0 tot 4 jaar en is bereid zich hierin te ontwikkelen. De student staat open om te werken volgens de richtlijnen van de opvang. We werken vanuit de inspiraties van de antroposofie (vrijeschool pedagogiek). De gezinnen die bij ons zijn aangesloten zijn veelal hoogopgeleid en kiezen bewust voor een kleinschalige, natuurlijke opvang met een vaste leidster per groep, natuurlijke voeding en speelgoed en verzorgingsproducten. Ook de vrijeschoolgedachte wordt omarmd., We vieren met de kinderen en soms met de ouders een jaarfeest. Van de stagiair wordt verwacht af en toe bij een teamvergadering aanwezig te zijn plus 1 of 2 ouderavonden per jaar.

Wat biedt het bedrijf?

Het leerbedrijf biedt een serieuze en adequate stagebegeleiding van een leidster met opleidingsniveau HBO+. (Het voltallige team is HBO+geschoold). Het leerbedrijf biedt een knusse, gezonde en gezellige werkplek met open communicatie binnen het team. Het leerbedrijf heeft een natuurtuin waarin de kinderen veelvuldig spelen, ontdekken en leren.

Opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Crebonummer: 25697
Leerweg: bol

Vergoeding

 • Stagevergoeding

lees verder