Sport- en bewegingsleider

Dit betreft een verenigingsstage Sport & Bewegen. De student gaat onder toezicht van een gediplomeerd hoofdtrainer trainingen verzorgen aan jonge talentvolle wedstrijdschaatsers (10 tot 13 jaar) en hun begeleiden bij wedstrijden (langebaan). Ahv. de aangereikte trainingsdoelstellingen dient de student deze zelfstandig om te zetten in een effectieve en veilige trainingssituatie en deze waarnodig op eigen initiatief aan te passen. De student evalueert de trainingen, observeert individuele progressie en bespreekt deze met de trainerstaf. Tijdens wedstrijden worden schaatsers begeleid op fysiek, sportief als mentaal vlak; zowel vooraf, tijdens als na afloop van een rit.

Naar wie zijn wij op zoek?

Eigen ervaring met de schaatssport én behoorlijke eigen schaatsvaardigheid is een must. Moet makkelijk contact kunnen leggen met en zich kunnen verplaatsen in deze specifieke doelgroep

Wat biedt het bedrijf?

HVHW heeft een relatief grote groep KNSB gediplomeerde schaatstrainers en is de enige vereniging in Zuid-Holland die naast de Gewestelijke KNSB Selecties een eigen topsport talentontwikkelingsprogramma voor langebaanschaatsers heeft. Je krijgt de kans te werken met de toppers van de nabije toekomst

Wat ga je leren?

  • Aanbieden van een les of training
  • B1-K1-W1 Bereidt een les of training voor
  • B1-K1-W2 Voert een les of training uit
  • B1-K1-W3 Begeleidt en instrueert SB-deelnemers
  • B1-K1-W4 Evalueert de les of training
  • Organiseren en uitvoeren van een toernooi of evenement
  • B1-K2-W1 Bereidt het toernooi of evenement voor
  • B1-K2-W2 Voert een toernooi of evenement uit
  • B1-K2-W3 Evalueert het toernooi of evenement met het team

Kenmerken

  • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

lees verder