Trainer-coach / Instructeur

Hockeyclub Ypenburg Hockeyclub Ypenburg: hockeytrainer voor de (Jongste) Jeugd en begeleider voor Jongste Jeugdtrainers

Het trainingsplan van Hockeyclub Ypenburg werk je uit voor de hockeylijn waaraan jij training gaat geven. Je ontwikkelt trainingen en geeft de trainingen, je zorgt voor een kwaliteitsverbetering in de trainingen in de betreffende lijn. Je begeleidt jongste jeugd trainers en geeft hun instructies en coacht hun op het veld hoe zij training moeten / kunnen geven. Afhankelijk van de mogelijkheden en beschikbare tijd zou je een team kunnen coachen en begeleiden bij wedstrijden en toernooien/evenementen. Ook is er de mogelijkheid om thematrainingen te organiseren en of hockeyclinics.

Naar wie zijn wij op zoek?

Duidelijk regels kunnen aangeven, orde houden en met overwicht iets kunnen uitleggen of toelichten. Inventief en creatief om hockeyoefeningen te veranderen en om kinderen bij de les te houden. Goed kunnen communiceren met kinderen, maar ook richting hun ouders.

Wat biedt het bedrijf?

We hebben een leuke club van gediplomeerde trainers rondlopen. Mocht je het leuk vinden en dan zijn er altijd mogelijkheden om je vaardigheden breder in te zetten bij Hockeyclub Ypenburg.

Wat ga je leren?

 • Aanbieden van een les of training
 • B1-K1-W1 Bereidt een les of training voor
 • B1-K1-W2 Voert een les of training uit
 • B1-K1-W3 Begeleidt en instrueert SB-deelnemers
 • B1-K1-W4 Evalueert de les of training
 • Organiseren en uitvoeren van een toernooi of evenement
 • B1-K2-W1 Bereidt het toernooi of evenement voor
 • B1-K2-W2 Voert een toernooi of evenement uit
 • B1-K2-W3 Evalueert het toernooi of evenement met het team
 • Aanbieden van SB-programma om prestaties en/of beleving te optimaliseren
 • P5-K1-W1 Stelt de beginsituatie en doelen vast
 • P5-K1-W2 Stelt een SB-programma op
 • P5-K1-W3 Verzorgt trainingen of instructies
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P5-K1-W4 Coacht bij wedstrijden of activiteiten
 • P5-K1-W5 Evalueert de ontwikkeling van sporter(s)/deelnemer(s)
 • Coördineren van SB-(deel)projecten
 • P5-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-(deel)project
 • P5-K2-W2 Coördineert het SB-(deel)project
 • P5-K2-W3 Monitort de uitvoering van het SB-(deel)project

lees verder