Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

BSO de Oogappel NIEUW IN VATHORST - Kom naar het leukste stagebedrijf!

Buiten dat je de opvang van kinderen tussen 0-13 jaar verzorgt, draag je ook bij aan hun ontwikkeling, onderhoud je contact met de ouders, bouw je een band op met je collega’s en de kinderen en voer je licht huishoudelijke taken uit. Wij delen graag onze kennis. Wie je ook bent, bij gro-up bieden we je de ruimte om het mooiste uit jezelf te halen. Dat geldt voor kinderen, jongeren en gezinnen voor wie we er zijn. En het geldt even hard voor iedereen die bij ons leert en stage loopt! Wij begeleiden jou graag tijdens jouw groeipad op weg naar het moment waarop jij jouw felbegeerde diploma in ontvangst mag nemen!

Naar wie zijn wij op zoek?

Je zoekt een stageplaats bij een kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Je vindt het leuk om met kinderen te werken en wil graag een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. Je houdt van afwisselende werkzaamheden. Je legt makkelijk contact. Je neemt initiatief en bent ondernemend. Je bent enthousiast en leergierig.

Wat biedt het bedrijf?

Een stagecontract op maat, afgestemd op jouw beschikbaarheid. Een leuke werksfeer, korte lijnen en een goede samenwerking tussen collega’s. Een goed inwerkprogramma. Want een goed begin is het halve werk.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

lees verder