Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

KDV De Vlindertuin Uitdagende leerplek op een schitterende locatie!!

Als stagiair kan jij ons ondersteunen in de dagelijkse taken. Denk hierbij aan flesjes geven, activiteiten bedenken en uitvoeren, wandelen, kinderen begeleiden met de eet en drink momenten, boekjes voorlezen, kinderen verschonen, naar bed brengen.

Naar wie zijn wij op zoek?

Ben je spontaan, vriendelijk en wordt je blij van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar? Dan ben je bij ons op de goede plek.

Wat biedt het bedrijf?

Onze locatie heeft 4 groepen. Twee babygroepen, een verticale groep en een peutergroep. Ben je tweede of derdejaars student? Dan bestaat de mogelijkheid dat je ingezet wordt op de groep bij ziekte en vakantie. Natuurlijk betaald.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder