Pedagogisch medewerker kinderopvang

Als stagiair kan jij ons ondersteunen in de dagelijkse taken. Denk hierbij aan flesjes geven, activiteiten bedenken en uitvoeren, wandelen, kinderen begeleiden met de eet en drink momenten, boekjes voorlezen, kinderen verschonen, naar bed brengen.

 • locatie
  Amersfoort
 • periode
  21-8-2023 t/m 15-7-2024
 • gewijzigd
  29 maart 2023
 • beschikbaar
  2

Uitdagende leerplek op een schitterende locatie!!


Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving

Naar wie zijn wij op zoek?

Ben je spontaan, vriendelijk en wordt je blij van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar? Dan ben je bij ons op de goede plek.

Wat biedt het bedrijf?

Onze locatie heeft 4 groepen. Twee babygroepen, een verticale groep en een peutergroep. Ben je tweede of derde jaars student? Dan bestaat de mogelijkheid dat je bij ziekte en vakantie van personeel ingezet wordt op de groep. Dit is natuurlijk betaald.

Opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang

Crebonummer: 25696
Leerweg: bol

Vergoeding

 • Stagevergoeding

lees verder