Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Panta Rhei BV Kindercentrum Panta Rhei en Panta Paideia zoekt een BBL collega Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker!

Op Panta Rhei en Panta Paideia bieden wij dagopvang en buitenschoolse opvang voor ouders die hun kinderen graag bewust willen opvoeden. Wij zijn al 25 jaar groen en werken met eerlijke en biologische producten en materialen. Onze medewerkers hebben een open houding: “Wie ben jij, wat heb je nodig en wat kan ik voor je doen om je daarbij te helpen?” Zo kan het kind zich echt laten zien en is vrij om zichzelf en zijn of haar talenten te ontplooien. Wij scheppen voorwaarden en bieden stimulans voor ontwikkeling op alle gebieden. Dit alles in een warme, huiselijke, uitdagende en groene omgeving. Ben jij een warme, leergierige student die bewust en met aandacht in het leven staat? En ben je op zoek naar een inspirerende stage op een mooie werkplek waar we veel buiten zijn? Lees dan snel verder!

Naar wie zijn wij op zoek?

* Je hebt aandacht voor zowel de behoefte van het individuele kind als de hele groep; * Je werkt vanuit rust, ritme en regelmaat; * Je staat stevig in je schoenen; * Je bent leergierig, open en flexibel; * Je staat bewust in het leven; * Je hecht waarde aan natuurbeleving, groen en duurzaamheid; * Je hebt affiniteit met- of bent nieuwsgierig naar het werken vanuit de antroposofische visie * We verwachten een open leerhouding. We vinden het belangrijk dat je leerdoelen opstelt, dat je een praktijkplan maakt en dat je je verantwoordelijk voelt voor je eigen leerproces.

Wat biedt het bedrijf?

* Een inspirerende werkplek met een goed pedagogisch klimaat waar we werken met aandacht voor de wereld om ons heen. * Panta Paideia is een groene, speelse en levendige plek in een wijk vlakbij het centrum van Amersfoort. We delen de locatie met de Vrije School Amersfoort. * Panta Rhei bevindt zich op een mooie en unieke werkplek in een voormalig klooster bij het bos. * Op beide locaties beschikken we over een eigen natuurtuin waarin we met de kinderen van de dagopvang tijdens alle seizoenen buiten spelen en slapen. * De buitenschoolse opvang heeft ook buitengroepen en zijn meestal te vinden in het bos of op het grote speelveld bij Panta Rhei. * De kinderen eten bij ons biologisch, vegetarisch en zoveel mogelijk van het seizoen. * We kijken met aandacht naar de individuele ontwikkeling van het kind en passen hier de verzorging en de spelmaterialen op aan. * We laten ons inspireren door de antroposofische visie.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Kenmerken

 • Met uitzicht op een vaste baan

lees verder