Pedagogisch medewerker kinderopvang

Partou POV en BSO Spaarnestraat 2 Amersfoort -

Als stagiair ben je net als de vaste medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je zit, ga je het volgende doen: Begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als individueel bij diverse activiteiten. Bedenken en ontwikkelen van activiteiten voor en met de kinderen. Een situatie creƫren binnen de groep, waarin kinderen zich veilig voelen. Het stimuleren van kinderen om ze verder te ontwikkelen. Je zorgt voor de dagelijkse verzorging van kinderen. Je houdt de ontwikkeling van kinderen bij en informeert je stagebegeleider hierover. Het goed onderhouden van de contacten met ouders/verzorgers. Je verzorgt ouderavonden en/of helpt met het organiseren van ouderavonden. Deelnemen aan werkoverleggen en/of organiseert een werkoverleg. Je zorgt dat de groep altijd netjes op orde is.

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij verwachten dat je veel zin hebt om bij Partou aan de slag te gaan en dat jij je tijdens je stage energiek en actief opstelt. Je bent enthousiast en gemotiveerd om het beroep van pedagogisch medewerker te leren en bent bereid je daarvoor in te spannen. Dat betekent dat je initiatief neemt, voldoende assertief bent en je verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot je leerproces. Maar ook dat je duidelijk je grenzen aangeeft en hulp vraagt wanneer je dat nodig hebt. Eerlijkheid, openheid en afspraken nakomen zijn voor ons belangrijke punten om tot een goede samenwerking te komen. Ook verwachten wij dat je betrouwbaar bent. Je zult waarschijnlijk dingen van ouders te horen krijgen die persoonlijk zijn. Je mag uiteraard ook wat van ons verwachten!

Wat biedt het bedrijf?

Wij vinden het belangrijk dat je deskundig en professioneel begeleid wordt, zodat je het maximale uit jouw stage haalt. Iedere stagiair krijgt daarom een werkbegeleider. Dit is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep waar je stageloopt. Dit betekent dat wij: De tijd nemen om je te begeleiden op de werkvloer en in je leerproces. Openstaan voor feedback en het graag horen als je tegen problemen aanloopt. Een open houding hebben en antwoord proberen te geven op al je vragen. Je duidelijke instructies geven bij de opdrachten die je vanuit school moet vervullen. Op tijd aangeven waar het goed gaat en waar je wellicht nog verbeterpunten hebt. Daarnaast krijg je vanuit Partou een leuke stagevergoeding Wat betreft onze BBL vacatures kun je deze nakijken op www.werkenbijpartou.nl waar er mogelijk BBL vacatures open staan.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving

lees verder