Helpende Zorg en Welzijn

Stichting King Arthur Groep, OC Soesterkwartier Enthousiaste en gemotiveerde Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 gezocht.

Bij Ontmoetingshuis Soesterkwartier draait het om bieden van een warme, veilige en gezellige plek waar bezoekers met geheugenproblemen/ dementie iets van zijn of haar gading kunnen vinden. Of u nu op zoek bent naar een goed gesprek, een creatieve of sportieve activiteit of gewoon een lekker kopje koffie met een koekje, het is allemaal voor handen. En anders regelen we het alsnog. We horen graag waar u naar op zoek bent. samen met jou kijken we wat een bezoeker nog wel kan en waar zijn of haar kracht ligt. je begeleid een activiteit, observeert, controleert. je bent onderdeel van de dag die je samen met je collega's zinvol indeelt.

Naar wie zijn wij op zoek?

Van de student wordt verwacht dat deze gemotiveerd is om vaardigheden aan te leren, een professionele werkhouding leert ontwikkelen en kan reflecteren op de eigen beroepshouding en inzet. De student werkt buiten de bezetting en is daarmee bij elke dienst boventallig. Deze status houdt de student gedurende de leerperiode, zodat deze de ruimte krijgt zich te ontwikkelen tot professional. In enkele gevallen is standalone werken van toegevoegde waarde voor het leerproces. In deze gevallen dient te worden voldaan aan de voorwaarden die het SBB hieraan stelt. de student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces - Is verantwoordelijk voor het op orde hebben van de praktijkopdrachten en verslaglegging van de reflectiepraktijk- Krijgt voldoende tijd en werkruimte om te werken aan praktijk-opdrachten: Opdrachten voorbereiden (opdrachten worden thuis uitgewerkt) de student is nieuwsgierig en durft zich te presenteren aan de doelgroep.

Wat biedt het bedrijf?

De King Arthur Groep wil bijdragen aan een waardig leven en een warm & veilig thuis voor mensen met dementie en hun naasten. Alles wat wij doen, doen wij aan de hand van onze leidende principes: de mens zien, iedereen is welkom, betrouwbare partner zijn, denken in mogelijkheden, samen in dialoog.   Daaruit vloeit onze visie op opleiden en ontwikkelen voort:   ‘Essentieel om deze kwalitatieve zorg nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden is de juiste toerusting van en aandacht voor de professionele ontwikkeling van onze teamleden en het bieden van aantrekkelijke opleidingsplekken voor de teamleden van de toekomst.’  Binnen de organisatie wordt daarom ook actief ingezet op het creëren van een leerklimaat waarin het leerproces van de medewerker en student centraal staat. Om zodoende het leren in de praktijk goed tot zijn recht te laten komen.  

Wat ga je leren?

 • Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
 • B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
 • B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar
 • B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt
 • B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
 • B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer
 • B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie
 • B1-K1-W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
 • B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
 • B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamheden
 • Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
 • P2-K1-W1 Ondersteunt bij wonen en huishouden
 • P2-K1-W2 Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
 • P2-K1-W3 Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

lees verder