Pedagogisch medewerker kinderopvang

Ben jij een echt buitenmens en wil jij je graag ontwikkelen tot een breed inzetbare en ervaren pedagogisch medewerker? Bij Vrijland Amersfoort leer je zelfstandig te werken en in te spelen op een dagelijkse veranderende speelomgeving. Bij Vrijland ben je (bijna) altijd met de kinderen buiten in het bos. Bij ons kan jij je kwaliteiten verder ontwikkelen: zowel creatief, sportief, pedagogisch en nog veel meer. De periode is in overleg

Naar wie zijn wij op zoek?

Het is fijn als je verantwoordelijkheid durft te nemen. We waarderen eigen initiatief. Fouten maken mag; we leren iedere dag ook zelf bij. We werken ontwikkelingsgericht en staan onderling open voor feedback.

Wat biedt het bedrijf?

Bij Vrijland werk je in een omgeving die geen alledaagse is; het bos, een grote zandvlakte, een natuurspeeltuin. Deze speel- en werkplekken bieden veel ontspanning, zowel voor de kinderen als voor jou. Hebben we een wederzijdse klik en is er ruimte in ons team, dan bieden wij je de mogelijkheid om verder met Vrijland door te groeien.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving

lees verder