Begeleider maatschappelijke zorg

Wat gaat de student doen?
De student is gastvrouw of gastheer in de huiskamer, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor veelal oudere buurtbewoners. De student zorgt voor een welkome sfeer waarin iedereen zich op zijn haar gemak voelt en helpt mee met de verzorging van koffie en thee plus het serveren van lunch of diner. Belangrijke taak is ook dat de student meewerkt aan het tot stand brengen van een gevarieerd activiteitenprogramma. Ook ondersteunt de student zelfstandig wonende ouderen door met of voor hen boodschappen te halen, een stukje te gaan wandelen, een spelletje te spelen of mee te gaan naar arts of ziekenhuis.

 • locatie
  Amsterdam
 • periode
  1-8-2022 t/m 1-8-2023
 • gewijzigd
  02 juni 2022
 • beschikbaar
  2

Assistent activiteitenbegeleider in de huiskamer, een ontmoetingplek voor (oudere) buurtbewoners


Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden van ondersteuning op maat
 • P1-K1-W1 Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan
 • P1-K1-W2 Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten
 • P1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P1-K1-W4 Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Naar wie zijn wij op zoek?

Over welke vaardigheden beschikt de student? Goede gespreksvaardigheden, aardig, vriendelijk, gemakkelijk in sociaal contact, betrouwbaar zijn, interesse hebben in de doelgroep die veelal uit ouderen bestaat. Verantwoordelijkheidsgevoel en op tijd komen zijn een voorwaarde.

Wat biedt het bedrijf?

Iedere Amsterdammer leeft in een 100% sociale en energierijke buurt - dit is Combiwel's droom en daar mag je een steentje aan bijdbragen. Combiwel Buurtwerk stadsdeel Zuid is er voor de buurt en de buurtbewoners. Wij faciliteren vrijwillige inzet en ondersteunen buurt- en bewonersinitiatieven. Samen met buurtgenoten, stadsdeel Zuid en partners op het gebied van welzijn, verbinden we kennis en kracht. Zo dragen we bij aan een sterker sociaal netwerk. Je werkt in een team met meerdere stagiaires, vrijwilligers en een beroepskracht die je begeleidt. Eigen initiatief wordt op prijs gesteld. Je krijgt ondersteuning op maat. De werksfeer is informeel maar niet vrijblijvend. Je krijgt veel waardering terug van de doelgroep!

Opleiding Begeleider maatschappelijke zorg

Crebonummer: 25780
Leerweg: bol

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid

Vergoeding

 • Reiskostenvergoeding

lees verder