Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

De Ring Zorg Werken en leren bij een unieke zorgaanbieder in Amsterdam

Ondersteunen van cliƫnten binnen de beschermd wonen locaties en het ambulant begeleiden van cliƫnten vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt in wisseldiensten en in het weekend.

Naar wie zijn wij op zoek?

Zelfstandig willen leren werken en plannen, stressbestendig, initiatief tonen, betrouwbaar, betrokkenheid.

Wat biedt het bedrijf?

De Ring Zorg is een kleine zorgaanbieder in Amsterdam. Door de kleinschaligheid is er een hecht team, bij wederzijdse interesse is het wenselijk een overeenkomst voor drie jaar aan te gaan.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat
 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten
 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken
 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Kenmerken

 • Met uitzicht op een vaste baan

lees verder