Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Voor onze locatie in Amsterdam Noord zoeken wij enthousiaste studenten die geïnteresseerd zijn in het werken met kinderen met een beperking. Happy2Move is een naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar. De kinderen gaan overdag naar school en worden na school door ons opgehaald en naar een van onze locaties gebracht. Om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling organiseren wij tijdens de dagbesteding activiteiten met aandacht voor sporten, gezonde voeding en plezier.

Als stagiair heb je onder andere de volgende taken:
- Begeleiden van kinderen met een beperking;
- Dossier analyse;
- Organiseren van activiteiten;
- Werken in een multidisciplinair team.

Voor meer vragen kun je contact opnemen met het stagebureau via mail: stage@happy2move.nl. Zie ook de website: www.happy2move.nl.

 • locatie
  Amsterdam
 • periode
  31-5-2022 t/m 1-9-2023
 • gewijzigd
  11 mei 2022
 • beschikbaar
  4

Sportieve naschoolse dagbesteding voor kinderen in het speciaal onderwijs


Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Naar wie zijn wij op zoek?

De student moet initiatief tonen in het aangaan van contact met zowel de kinderen als de ouders. Hij/zij wordt onderdeel van het team en zal ook hierin moeten participeren en kijken welke werkzaamheden hij/zij kan doen of over kan nemen. In het contact met de kinderen is het belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat en tevens wordt er verwacht dat er een actieve houding is omtrent het aanbieden van activiteiten. Bij het solliciteren stuurt de student een CV en uitgebreide motivatie met daarin vermeld: de woonplaats van de student, de opleiding die de student volgt, de dagen en het aantal uur waarop stage gelopen moet worden.

Wat biedt het bedrijf?

Het leerbedrijf biedt de student de mogelijkheid tot samenwerken in een gezellig en open team. Alle werkzaamheden zijn in principe bij te wonen of zelf uit te voeren, de student mag hierin grotendeels ook zelf wensen en behoeften aangeven. Daarnaast verlaat je deze stage met kennis over verschillende beperkingen en ziektebeelden, leer je contact maken met kinderen en ouders en samenwerken met andere disciplines zoals de leerkrachten.

Opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Crebonummer: 25697
Leerweg: bol

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

Vergoeding

 • Geen

lees verder