Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Kids Aktief is een sport- en activiteiten aanbieder voor kinderen van 4-12 jaar. Kids Aktief richt zich op meerdere pijlers: o Sport BSO (buitenschoolse opvang): meerdere vestigingen in en rondom Amsterdam. o Sportkampen: breed aanbod van Hockey- tot Surfkampen en Voetbal- tot Kanokampen. o Sportprojecten: voor partners zoals, het sportmerk Nike, gemeenten, VUmc en meer. o Zwemschool: Kids Aktief Aqua Kids Aktief heeft diverse stagemogelijkheden. Kids Aktief heeft specialisten in huis met achtergronden zoals: Bewegingswetenschappen, ALO, SM&O, Sportkunde, Pedagogiek, CIOS, Sport & Bewegen, pedagogisch medewerker en nog meer zodat je ook daadwerkelijk gaat leren Ga je afstuderen? Mogelijk uitzicht op een baan bij ons!

Naar wie zijn wij op zoek?

Om als student een leuke en leerzame stage binnen Kids Aktief te hebben, zijn de volgende vaardigheden belangrijk: o Pro activiteit. o Flexibiliteit. o Verantwoordelijkheidsgevoel. o Leergierigheid. o En uiteraard affiniteit met sport!

Wat biedt het bedrijf?

o Divers aanbod in stagemogelijkheden. o Uitdaging. o Prettige werksfeer in een jong en dynamisch team. o Stagevergoeding in overleg o Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder