Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Je loopt stage op één van onze verticale groepen (0-4 jaar). Afhankelijk van je leerjaar en vaardigheden mag je steeds meer zelfstandig taken verrichten. Denk hierbij aan een creatieve activiteit uitvoeren, het begeleiden van eetmomenten en verzorgingsmomenten.

Naar wie zijn wij op zoek?

We zoeken iemand, die enthousiast is en leergierig. We verwachten dat je inzet toont en je aan afspraken houdt. Je moet feedback kunnen ontvangen en geven. Maar we zoeken vooral iemand ,die samen met ons van iedere dag een fijne dag maakt voor kinderen

Wat biedt het bedrijf?

We bieden je de kans om je te ontwikkelen en een praktijkbegeleider als aanspreekpunt. Bij een goed doorlopen stageperiode heb je uitzicht op een aanstelling als pedagogisch medewerker voor een vast aantal uren. Omdat we een kleine locatie zijn, werken we veel samen en vormen een hecht team. We zijn allemaal flexibel en betrokken bij ons werk. Wij betalen de opleiding voor serieuze en enthousiaste studenten. 1 jarige opleiding, voor meer info bel Petra 0611144620

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Kenmerken

 • Met uitzicht op een vaste baan

lees verder