Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Kinderopvang Nietje Pietje

De student gaat werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren (eet- en drinkmomenten, verschoon-/toiletrondes, ect.). Ook gaat de stagiaire assisteren bij de verschoon-/toiletrondes, eet- en drinkmomenten, buitenspelen, opruimen, ect. Afhankelijk van de opdrachten en de student zelf kan zij ook de presentielijsten bijhouden, telefoon aannemen, activiteiten voorbereiden en uitvoeren, coördinerende en beheer taken, ect. De student helpt ook mee tijdens de huishoudelijke werkzaamheden (bezemen, dweilen, afwassen, ect.)

Naar wie zijn wij op zoek?

De student beschikt over de volgende kwaliteiten: geduldig zijn, flexibel, behulpzaam, zorgzaam, empathisch, ect.

Wat biedt het bedrijf?

Het leerbedrijf biedt de student de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in het vak, binnen een klein hecht team en geeft de student het gevoel dat zij ook deel uitmaken van het team.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Video Link

lees verder